Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiej

 

O  W dniu 6 kwietnia 2024 r. Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej będzie pełniła dyżur telefoniczny w godzinach od godz. 12:00 do 15:00.

O  W dniu 7 kwietnia 2024 r. Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej będzie pełniła dyżur telefoniczny w godzinach od godz. 10:00 do 14:00

O godziny 21:30 do ustalenia wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej będzie pełniła dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej (Sala Narad – pokój nr 17) Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89 – 320 Wysoka

 

Numery telefonów:

ü  Przewodniczący Miejskiej Komisji – Anna Chuchla  tel: 664 053 763

ü  Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji – Donata Grabek tel: 725 038 478

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wysokiej

/-/ Anna Chuchla