JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSOKA

 

Lp.

Imię i nazwisko dyrektora/kierownika

Nazwa jednostki

Adres, email

1.

Waldemar Nijak

Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego

89-320 Wysoka,

ul. Szkolna 4

tel. 67 287 10 32

spwysoka@spwysoka.strefa.pl

3.

Waldemar Nijak

Szkoła Podstawowa Filialna im. Jana Pawła II w Czajczu

Czajcze

Tel. 67 287 17 71

czajczeszkola@gmail.com

4.

Waldemar Nijak

Szkoła Podstawowa Filialna im. Wacława Popiela w Mościskach

Mościska

Tel 67 287 28 75

spmosciska@interia.pl

6.

Agnieszka Hoffmann

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej

Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Tel. 67 287 16 14

mgopswysoka@wp.pl

7.

Jacek Piszczek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

ul. Szkolna 1

89-320 Wysoka

Tel. 67 287 10 09

zgkwysoka@op.pl

8.

Czesław Pająk

Ośrodek Upowszechniania Kultury

Pl. Powstańców Wielkopolskich 16

89-320 Wysoka

Tel. 67 287 10 17

oukwysoka@op.pl