Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Wysoka

 

Informuję, że od dnia 11 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Zapotrzebowanie można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy osobiście (pok. nr 27), pisemnie, poprzez pocztę e – mail: office@gminawysoka.pl  na przygotowanym druku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz:

1)     zamieszkują w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla;

2)     gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Artur Kłysz