Od dnia 01 stycznia 2023 r. funkcję Inspektora Ochrony  Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej pełni Pan Tomasz Powała, działającym jako: Kancelaria Doradcza „ARAT” Marek Powała ul. Gronostajowa 8, 86-031 Osielsko, NIP: 554-143-50-54 tel: 504-230-997 lub 503 585 225  e-mail: iodo@gminawysoka.pl