Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Reorganizacja oświaty 2020/2021

Karty Usług, Wnioski
    Karty usług - druki do pobrania (1)

Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)

Ochrona danych osobowych
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1)
    Obowiązek infromacyjny (1)

Organy
    Burmistrz (1)
        Informacje z działalności międzysesyjnej (0)
            Kadencja 2018-2023 (1)
    Rada (0)
        Skład rady i Komisje Rady (3)
        Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka (0)
            Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka (1)
            Archiwum (128)
        Terminy posiedzeń Komisji (0)
            Terminy posiedzeń Komisji (1)
            Archiwum (122)
        Oświadczenia majątkowe radnych (1)
        Informacje archiwalne (1)
        Dyżury - Biuro Rady (0)
        Protokoły Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka (0)
            Kadencja 2010-2014 (33)
            Kadencja 2014-2018 (55)
            Kadencja 2018-2023 (53)
        Informacje Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej (0)
            Kadencja 2018-2023 (51)
            Kadencja 2014-2018 (50)
            Kadencja 2010-2014 (28)
        Komisja Statutowa (0)
        Projekty protokołów z Sesji (0)
        Apel Radnych (6)
        Wnioski i interpelacje radnych (0)
            Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018 - 2024 (0)
                Interpelacje i zapytania złożone do 9 lipca 2019 roku (34)
                Interpelacje i zapytania złożone po 10 lipca 2019 roku (1)
            Wnioski i interpelacje radnych - kadencja 2014-2018 (116)
                realizacja wniosków (8)
            Realizacja zapytań i interpelacji kadencja 2018-2023 (7)
            Wnioski i interpelacje radnych kadencja 2024-2029 (1)
        Wnioski Sołtysów, przewodniczących zarzadów jednostek pomocniczych, mieszkanców i innych podmiotów do RMiG (17)
        Imienny wykaz głosowania Radnych Miasta i Gminy (1)
        Informacje (2)
        Wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich (5)
        Transmisje z Obrad Rady Miasta i Gminy Wysoka (2)
        Do pobrania -FORMULARZ INTERPELACJI - ZAPYTANIA - RADNEGO MiG WYSOKA - KADENCJA 2018 - 2023 (1)
        Petycje wpływające do RMiG Wysoka (3)
        Wygaśniecie mandatu radnego (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2018 (1)
        Oświadczenia majątkowe 2018 kadencja 2018-2023 (1)
        Oświadczenia majątkowe 2018 rok (0)
            Oświadczenia majątkowe radnych (2)
        Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (0)
            Oświadczenia majątkowe radnych (1)
            Oświadczniea majątkowe pozostałe (1)
        Oświadczenia majątkowe 2020 (0)
            Oświadczenia majątkowe radnych (1)
            Oświadcznia mątkowe pozostałe (1)
        Oświadczenia majątkowe 2021 (0)
            Oświadczenia majątkowe pozostałe (0)
                Oświadczenia początkowe (1)
                Ośiwqdczenia końcowe (1)
                Oświadczenia majątkowe pozstałe (1)
            Oświadczenia majątkowe radnych (1)
        Oświadczenia majątkowe 2022 (0)
            Oświadczenia początkowe (1)
            Oświadczenia końcowe (1)
            Oświadczenia majątkowe pozostałe (1)
            Oświadczenia majątkowe radnych (1)
        Oświadczenia majątkowe 2024 (0)
            Oświadczenia majątkowe pozostałe (1)
            Ośiowadczenia majątkowe koniec kadencji (1)
        Oświadczenia mają1tkowe za 2023 rok (0)
            Oświadczenia majątkowe pozostałe (1)

Transmisja z Obrad Rady
    Transmisja z Obrad Rady Miasta i Gminy Wysoka (1)

Gmina
    Dane statystyczne (16)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Platforma zakupowa (1)
        Otwarte ważne! (103)
        Roztrzygnięte (109)
        Anulowane (13)
        Archiwum (20)
        Informacje (1)
        Zamówienia-informacje (1)
        Informacja z otwarcia ofert (1)
        Plan postępowań (5)
            Archiwum (14)
    Mienie komunalne (0)
        Aktualne (115)
        Archiwalne (163)
    Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi (0)
        Sprawozdania (3)
        Konsultacje (2)
        Programy (2)
    Informacje (16)
    Konsultacje społeczne (59)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Raport o stanie gminy (6)
    Zabytki (1)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
    Rekrutacja (76)
    Ochrona Środowiska (0)
        Plany i programy - Ochrona Środowiska (27)
        Ogłoszenia (73)
        Decyzje Środowiskowe (0)
            2012 (21)
            2011 (41)
            2013 (34)
            2014 (15)
            2015 (25)
            2016 (41)
            2017 (10)
            2018 (2)
            2019 (0)
                OŚ.6220.2.2019 (15)
                OŚ.6220.3.2019 (4)
                OŚ.6220.4.2019 (7)
                OŚ.6220.9.2011.2019 (15)
                OŚ.6220.10.2011.2019 (14)
                OŚ.6220.5.2019 (7)
                OŚ.6220.6.2019 (7)
            2020 (0)
                OŚ.6220.1.2020 (19)
                OŚ.6220.3.2020 (1)
                OŚ.6220.4.2020 (7)
                OŚ.6220.5.2020 (17)
                OŚ.6220.7.2020 (7)
                OŚ.6220.6.2020 (8)
                OŚ.6220.8.2020 (1)
            2021 (0)
                OŚ.6220.1.2021 (3)
                OŚ.6220.3.2021 (3)
                OŚ.6220.4.2021 (5)
                OŚ.6220.8.2021 (5)
                OŚ.6220.11.2021 (8)
                OŚ.6220.12.2021 (8)
            2022 (0)
                OŚ.6220.1.2022 (2)
                OŚ.6220.3.2022 (1)
                OŚ.6220.7.2022 (1)
                OŚ.6220.9.2022 (1)
                OŚ.6220.10.2022 (1)
                OŚ.6220.11.2022 (1)
            2023 (0)
                OŚ.6220.2.2023 (8)
                OŚ.6220.3.2023 (1)
                OŚ.6220.7.2023 (8)
                OŚ.6220.9.2023 (11)
                OŚ.6220.10.2023 (2)
                OŚ.6220.11.2023 (8)
                OŚ.6220.12.2023 (6)
                OŚ.6220.13.2023 (8)
                OŚ.6220.16.2023 (8)
                OŚ.6220.17.2023 (8)
                OŚ.6220.18.2023 (1)
            2024 (0)
                OŚ.6220.2.2024 (8)
                OŚ.6220.5.2024 (4)
                OŚ.6220.6.2024 (6)
                OŚ.6220.7.2024 (4)
                OŚ.6220.9.2024 (4)
                OŚ.6220.10.2024 (4)
        Karty Informacyjne (1)
        Gospodarka odpadami (3)
            Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2)
        Sprawozdania dotyczące jakości wód (38)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 roku (2)
            Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 roku (2)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 roku (7)
            Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku (0)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku (3)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 roku (3)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku (8)
        Regulamin utrzymania czytości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wysoka (1)
    Ogłoszenia nowe ważne! (126)
    Archiwum wiadomości (5)
    Kontrole (0)
        2012 (1)
        2014 (4)
        2015 (1)
        2016 (3)
        2018 (2)
        2021 (2)
        2022 (2)
    Kodeks Etyki (1)
    Nabór- Ławnicy sądowi (1)
    Zarządzanie kryzysowe (1)
    Dostępność (0)

Oświata
    Wykaz szkół (1)
    Nadzór pedagogiczny (1)
    Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych (12)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
    Stypendia szkolne (1)
    Wyprawka szkolna (1)
    Konkursy (13)
    Projekty i programy (1)
    Rekrutacja (1)
    Sieć szkół (1)
    Dowóz osób niepełnosprawnych (1)

Preferencyjny zakup węgla
    Informacje o preferencyjnym zakupie węgla (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka kadencja 2018-2023 (0)
            Uchwały kadencja 2018-2023 (1)
        Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka kadencja 2014-2018 (0)
            I Sesja RMiG Wysoka z dnia 28 listopada 2014 (1)
            II Sesja RMiG Wysoka z dnia 9 grudnia 2014 (6)
            II Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 grudnia 2014 roku (8)
            IV Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 stycznia 2015 roku (10)
            V Sesja RMiG Wysoka z dnia 27 lutego 2015 roku (5)
            VI Sesja RMiG Wysoka z dnia 27 marca 2015 roku (1)
            VII Sesja RMiG Wysoka z dnia 29 kwietnia 2015 roku (1)
            VIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 28 maja 2015 (1)
            IX Sesja RMiG Wysoka z dnia 22 czerwca 2015 (6)
            X Sesja RMiG Wysoka z dnia 13 lipca 2015 (6)
            XI Sesja RMiG Wysoka z dnia 31 sierpnia 2015 roku (2)
            XII Sesja RMiG Wysoka z dnia 24 września 2015 roku (2)
            XIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 15 października 2015 roku (2)
            XIV Sesja RMiG Wysoka z dnia 29 października 2015 roku (6)
            XV Sesja RMiG Wysoka z dnia 26 listopada 2015 roku (10)
            XVI Sesja RMiG Wysoka z dnia 17 grudzień 2015 roku (3)
            XVII Sesja RMiG Wysoka z dnia 29 grudzień 2015 roku (4)
            XVIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 25 stycznia 2016 roku (1)
            XIX Sesja RMiG Wysoka z dnia 25 lutego 2016 roku (4)
            XX Sesja RMiG Wysoka z dnia 21 marca 2016 (6)
            XXI Sesja RMiG Wysoka z dnia 28 kwiecień 2016 (1)
            XXII Sesja RMiG Wysoka z dnia 17 maja 2016 (6)
            XXIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 27 czerwca 2016 (1)
            XXIV Sesja RMiG Wysoka z dnia 11 lipca 2016 (2)
            XXV Sesja RMiG Wysoka z dnia 4 sierpnia 2016 (1)
            XXVI Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 sierpnia 2016 (6)
            XXVII Sesja RMiG Wysoka z dnia 19 września 2016 (5)
            XXVIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 26 pażdziernika 2016 (1)
            XXXI Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 listopada 2016 (4)
            XXXII Sesja RMiG Wysoka z dnia 12 grudnia 2016 (1)
            XXXIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 28 grudnia 2016 (1)
            XXXV Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 stycznia 2017 (4)
            XXXVI Sesja RMiG Wysoka z dnia 27 lutego 2017 (5)
            XXXVII Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 marca 2017 (0)
            XXXVI Sesja RMiG Wysoka z dnia 26 kwietnia 2017 (12)
            XL Sesja RMiG Wysoka z dnia 31 maja 2017 (6)
            XLI Sesja RMiG Wysoka z dnia 29 czerwca 2017 (5)
            XLII Sesja RMiG Wysoka z dnia 13 lipca 2017 (5)
            XLIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 sierpnia 2017 (5)
            XLIV Sesja RMiG Wysoka z dnia 25 września 2017 (1)
            XLV Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 października 2017 (1)
            XLVI Sesja RMiG Wysoka z dnia 24 listopada 2017 (1)
            XLVII Sesja RMiG Wysoka z dnia 19 grudnia 2017 (4)
            XLVIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 27 grudnia 2017 (4)
            XLIX Sesja RMiG Wysoka z dnia 23 stycznia 2018 (7)
            L Sesja RMiG Wysoka z dnia 27 luty 2018 (4)
            LI Sesja RMiG Wysoka z dnia 28 marca 2018 (7)
            LII Sesja RMiG Wysoka z dnia 7 maja 2018 (5)
            LIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 29 maja 2018 (5)
            LIV Sesja RMiG Wysoka z dnia 30 czerwca 2018 (9)
            LV Sesja RMiG Wysoka z dnia 6 sierpnia 2018 (8)
            LVI Sesja RMiG Wysoka z dnia 29 sierpnia 2018 (6)
            LVII Sesja RMiG Wysoka z dnia 17 września 2018 (7)
            LVIII Sesja RMiG Wysoka z dnia 27 września 2018 (5)
            LIX Sesja RMiG Wysoka z dnia 15 października 2018 (6)
        Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka kadencja 2010-2014 (0)
            I Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 1 grudnia 2010 roku (2)
            II Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 3 grudnia 2010 roku (4)
            III Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 21 grudnia 2010 roku (6)
            IV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 28 grudnia 2010 roku (3)
            V Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 24 stycznia 2011 roku (8)
            VI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2011 (8)
            VII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 maja 2011 (11)
            VIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011 (13)
            IX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lipca 2011 (1)
            X Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 sierpnia 2011 (3)
            XI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2011 (8)
            XII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 października 2011 (4)
            XIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 listopada 2011 (14)
            XIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 grudnia 2011 (3)
            XV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 grudnia 2011 (2)
            XVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 grudnia 2011 (1)
            XVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2012 (10)
            XVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2012 (11)
            XIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 maja 2012 (13)
            XX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2012 r (6)
            XXI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 lipca 2012 r (3)
            XXII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2012 r (0)
            XXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2012 r (6)
            XXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2012 r (9)
            XXV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 grudnia 2012 r (10)
            XXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2012 r (2)
            XXVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lutego 2013 r (6)
            XXIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 marca 2013 (11)
            XXX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 maja 2013 (7)
            XXXI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 czerwca 2013 (7)
            XXXII Sesja Rady i Miasta Gminy Wysoka z dnia 30 sierpnia 2013 (7)
            XXXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 września 2013 (4)
            XXXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2013 (6)
            XXXV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 listopada 2013 (8)
            XXXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 grudnia 2013 (2)
            XXXVII Sesja Rady Miasta i GMiny Wysoka z dnia 30 grudnia 2013 (2)
            XXXVIII Sesja Rady MIasta i GMiny Wysoka z dnia 13 lutego 2014 (7)
            XXXIX Sesja Rady Miasta i GMiny Wysoka z dnia 26 marca 2014 (11)
            XL Sesja Rady Miasta i GMiny Wysoka dnia 14 maja 2014 (1)
            XLI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 29 maja 2014 (1)
            XLII Sesja Rady Miasta i GMiny Wysoka z dnia 30 czerwca 2014 (7)
            XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 lipca 2014 (4)
            XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 2014 (2)
            XLV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2014 (10)
            XLVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 października 2014 (4)
            XLVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 listopada 2014 (0)
        Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka kadencja 2006-2010 (0)
            XXXI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 29 czerwca 2009 roku (8)
            XXX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 28 maja 2009 roku (2)
            XXIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 29 kwietnia 2009 roku (5)
            XXVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 31 marca 2009 roku (5)
            XXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 13 lutego 2009 roku (6)
            XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 29 grudnia 2008 roku (5)
            XXV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 9 grudnia 2008 roku (5)
            XXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 27 listopada 2008 roku (2)
            XXII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 30 października 2008 roku (8)
            XXI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 15 października 2008 roku (2)
            XX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 30 września 2008 roku (3)
            XIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 8 września 2008 roku (4)
            XVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 30 czerwca 2008 roku (4)
            XVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 30 maja 2008 roku (4)
            XVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 29 kwietnia 2008 roku (9)
            XV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 28 marca 2008 roku (9)
            XIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 28 lutego 2008 roku (22)
            XIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 28 grudnia 2007 roku (2)
            XII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 10 grudnia 2007 roku (16)
            X ISesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 29 października 2007 roku (8)
            X Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 24 września 2007 roku (8)
            IX Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 29 czerwca 2007 roku (1)
            VIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 31maja 2007 roku (7)
            VII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 26 kwietnia 2007 roku (9)
            VI Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 28 marca 2007 roku (3)
            V Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 15 marca 2007 roku (7)
            IV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 15 stycznia 2007 roku (6)
            III Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 27 grudnia 2006 roku (2)
            II Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 6 grudnia 2006 roku (8)
            I Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 23 listopada 2006 roku (7)
            XXXII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2015 (2)
    Strategia rozwoju (0)
    Budżet i mienie gminy (0)
        Budżet 2006 (2)
        Budżet 2007 (24)
        Budżet 2008 (15)
        Budżet 2009 (7)
        Budżet 2010 (0)
            Opinie RIO (1)
            Budżet gminy (19)
            Stan mienia komunalnego (1)
            Pomoc publiczna (3)
            Informacje kwartalne z wykonania budżetu (6)
        Budżet 2011 (0)
            Projekty (2)
            Opinie RIO (5)
            Budżet gminy (1)
            Pomoc publiczna (2)
            Dług publiczny (1)
            Informacje kwartalne z wykonania budżetu (8)
        Budżet 2012 (0)
            Projekty (2)
            Opinie RIO (1)
            Uchwała budżetowa (3)
            Uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa (3)
            Informacje kwartalne z wykonania budżetu (6)
            Pomoc publiczna (2)
        Budżet 2013 (0)
            Projekty (2)
            Opinie RIO (2)
            Uchwała budżetowa (1)
            Uchwała WPF (1)
            Sprawozdania kwartalne (4)
            Analizy z wykonania budżetu (2)
            Pomoc publiczna (2)
        Budżet 2014 (0)
            Projekty (2)
            Uchwała budżetowa (1)
            Uchwała WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Sprawozdania (4)
            Analizy z wykonania budżetu (2)
            Pomoc publiczna (2)
            Informacja - art 37 ust.1 pkt 2 (1)
        Budżet 2015 (1)
            Projekty (2)
            Opinie RIO (4)
            Sprawozdania (4)
            Uchwała budżetowa (22)
            WPF (3)
            Informacje z wykonania budżetu (1)
            Analiza z wykonania budżetu za 2015 (1)
            pomoc publiczna (2)
        Budżet 2016 (0)
            Projekty (2)
            Opinie RIO (1)
            Uchwała budżetowa (21)
            WPF (5)
            Sprawozdania (4)
            Analiza z wykonania budżetu 2016 (2)
            Pomoc publiczna (2)
            Informacja - art 37 ust.1 pkt 2 (1)
        Budżet 2017 (0)
            Projekty (2)
            Opinie RIO (1)
            Uchwała budżetowa (2)
            WPF (2)
            Sprawozdania (4)
            Analiza wykonania budżetu (2)
            Podstawowa kwota dotacji (1)
            Informacja - art 37 ust.1 pkt 2 (1)
            Pomoc publiczna (2)
        Budżet 2018 (0)
            Projekty (2)
            Opinie RIO (1)
            Podstawowa kwota dotacji (5)
            Uchwała budżetowa (1)
            WPF (1)
            Sprawozdania (3)
            Analiza wykonania budżetu (2)
            Sprawozdania finansowe (7)
            Pomoc publiczna (2)
            Informacja - art 37 ust.1 pkt 2 (1)
        Budżet 2019 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Projekt WPF (1)
            Uchwałą budżetowa (2)
            Uchwała WPF (2)
            Sprawozdania (4)
            Opinie RIO (6)
            Analiza z wykonania budżetu (2)
            Podstawowa kwota dotacji (2)
            Pomoc publiczna (2)
            Informacja art 37 ust1 pkt 2 (1)
            Sprawozdania finansowe (9)
        Budżet 2020 (0)
            Uchwała budżetowa (1)
            Uchwałą WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Aktualizacja kwoty dotacji (1)
            Sprawozdania (4)
            Analiza z wykonania budżetu (2)
            Informacja z wykonania budżetu art 37 ust1 pkt 2 (1)
            Pomoc publiczna (2)
            Sprawozdania finansowe (9)
        Budżet 2021 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Projekt WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Sprawozdania (4)
            Analiza z wykonania budżetu (2)
            Aktualizacja kwoty dotacji (2)
            Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r. art 37 ust1 pkt 2 (1)
            Pomoc publiczna (2)
            Sprawozdania finansowe (9)
        Budżet 2022 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Projekt WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Uchwała budżet (1)
            Uchwała WPF (1)
            Aktualizacja kwoty dotacji (2)
            Sprawozdania (4)
            Sprawozdania finansowe (6)
            Analiza z wykonania budżetu (1)
            Pomoc publiczna (2)
            Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r. art 37 ust1 pkt 2 (1)
        Budżet 2023 (0)
            Projekt Uchwała budżetowa (1)
            Projekt Uchwała WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Uchwała budżetowa (1)
            Uchwała WPF (1)
            Aktualizacja kwoty dotacji (2)
            Sprawozdania (4)
            Aktualizacja kwoty dotacji (2)
            Sprawozdania finansowe (6)
            Sprawozdania z wykonania budżetu (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
            Aktualizacja kwoty dotacji (0)
            Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r. art 37 ust1 pkt 2 (1)
            Pomoc publiczna (2)
        Budżet 2024 (0)
            Projekt uchwałą budżetowa (1)
            Projekt WPF (1)
            Opinie RIO (1)
            Aktualizacja kwoty dotacji (4)
            Sprawozdania (1)
    Planowanie przestrzenne (251)
    Inne (0)
    Podatki i opłaty lokalne (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Kadencja 2018-2023 (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Rok 2010 (29)
            Rok 2011 (110)
            Rok 2012 (81)
    Dane przestrzenne do uchwał-plany (19)
    Dane przestrzenne do uchwał - studium (1)

Informacje o biuletynie
    Redakcja (1)
    Wniosek o udostęnienie informacji publicznej (1)
    Zasady udostępniania informacji publicznej (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznych (1)
    Obowiązek informacyjny - art 13 RODO (0)

Wybory
    Archiwalne akcje wyborcze (0)
        Referendum 6 września 2015 (12)
        Wybory uzupełniające do RMiG Wysoka 2018 (8)
        Wybory samorządowe 2018 (31)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (0)
            Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (1)
            Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych (1)
            Informacja w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1)
            Informacja w sprawie dyżurów (1)
            Obwieszczenie o obwodach głosowania (1)
            Informacja o dodatkowych zgłoszeń kandydatów i losowaniu (1)
            Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w PIle w sprawie dyzurów (1)
            Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wysokiej (1)
            Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Wysokiej (1)
        Wybory uzupełniające do RMiG Wysoka 2022 (7)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (0)
            Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (4)
            Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (2)
            Obwieszczenia i zarządzenia (3)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (2)
            Obowiązek informacyjny art 13 RODO (1)
        Wybory prezydenckie 2020 (10)
        Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020 (10)
        Wybory Sejm Senat 2023 (18)
    Wybory samorządowe 2024 (47)
    WYBORY DO EUROPARLAMENTU (1)
    Wybory PE 2024 (10)

Narodowy Spis Powsszechny 2021
    Nabór na rachmistrza spisowego (1)

Spis rolny 2020
    Spis rolny 2020 (2)

Prawo
    Dzienniki Ustaw i Monitor Polski (1)

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
    PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (4)

Załatwianie spraw w urzędzie: Jak załatwić sprawę w Urzędzie

Dostępność
    Raport o stanie dostępności (1)
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Plan działania (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij