Statut wraz z rozstrzygnięciem nadzrozym dostępny jest w postaci pliku PDF

Statut Miasta i Gminy Wysoka

Rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego 

Uchwała zmieniająca Statut