Wykaz szkół na terenie miasta i gminy Wysoka

SZKOŁY PUBLICZNE, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka:

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

Adres:89-320 Wysoka, ul. Szkolna 4, telefon (67)2871032

Dyrektor: Waldemar Nijak

Wicedyrektor: Jadwiga Zapiec

2. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej Szkoła filialna w Mościskach im. Wacława Popiela.

Adres:89-320 Wysoka, Czajcze, telefon (67) 2871771

Dyrektor: Waldemar Nijak

3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej Szkoła filialna w Czajczu im. Jana Pawła II

Adres:89-320 Wysoka, Mościska , telefon (67) 2872875

Dyrektor: Waldemar Nijak

PLACÓWKI OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE, dla których organem prowadzącym ewidencję jest miasto i gmina Wysoka:

1. Niepubliczne Przedszkole- Przedszkole Parafialne im. Karola Wojtyły w Wysokiej

Adres:89-320 Wysoka, ul. Plac Świętego Jana Pawła II 2