Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  Nr 263/2020 z dnia 22 września 2020 roku (https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWysoka/document/735928/Zarz%C4%85dzenie-263_2020) koordynatorem ds. dostępności wyznaczony został Adam Michniewicz - serwis@gminawysoka.pl  .