Urząd Miasta i Gminy Wysoka

Plac Powstańów Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Redaktor Naczelny - Adam Michniewicz

tel:  67 287 10 04 w.55

fax: 67 287 10 80

e-mail: serwis@gminawysoka.pl

 

Materiały wprowadzane są w oparciu o informacje gromadzone przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wysoka. Wszelkie sugestie i uwagi co do zawartości proszę kierować na adres Redaktora Naczelnego Biuletynu - serwis@gminawysoka.pl bądź bezpośrednio Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 Wysoka - biuro nr 13.