Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka udostępnienia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Strzeleckie (PKP)j, Św. Walentego i Akacjowej.