Informacja

w sprawie organizacji bezpłatnego transportu w czasie

wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych

 na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka organizuje w dniu 7 kwietnia 2024 r. bezpłatny dowóz i odwóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, zgodnie z poniższym rozkładem jazdy.

 

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu

Miejsce odjazdu

Lokal wyborczy

1.

Sędziniec

800 i 1300

Przystanek PKS

Świetlica wiejska w Bądeczu

2.

Nowa Rudna

830 i 1330

Przystanek PKS

Świetlica wiejska w Rudnej

3.

Kostrzynek

845  i 1345

Przystanek przy placu zabaw

Świetlica wiejska w Mościskach

4.

Gmurowo

930 i 1430

Przystanek  

Świetlica OSP w Starem

 

Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Artur Kłysz