INFORMACJA

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiej
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o składzie, siedzibie i dyżurach

 

1.      W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiej wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Anna Chuchla

Przewodniczący Komisji

2.

Donata Barbara Grabek

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Katarzyna Banasik

Członek Komisji

4.

Arkadiusz Władysław Buchelt

Członek Komisji

5.

Maria Jolanta Konieczka

Członek Komisji

6.

Aleksandra Karolina Lewicz

Członek Komisji

7.

Marta Aleksandra Strzelczyk

Członek Komisji

8.

Katarzyna Wala

Członek Komisji

9.

Maciej Jacek Wojczyński

Członek Komisji

2.      Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiej mieści się:

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, tel. 672 871 004

3.      Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

zgłoszenia kandydatów na Radnych:
29 luty 2024 godz. od 10:00-14:00
1 marzec 2024 godz. od 10:00-14:00
2 marzec 2024 godz. od 10:00-14:00
4 marzec 2024 godz. od 10:00-16:00
zgłoszenia kandydatów na Burmistrza:
12 marzec 2024 godz. od 14:00-15:00
13 marzec 2024 godz. od 14:00-15:00
14 marzec 2024 godz. od 14:00-16:00

 

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiej

 

Anna Chuchla