I N F O R M A C J A

z dnia 27 lutego 2024 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowej komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89 - 320 Wysoka wg. harmonogramu:

 

Data

Godzina

Miejsce

7 marca 2024 r. (czwartek)

1200 - 1500

 

sala narad I piętro

stanowisko: urzędnik  wyborczy

8 marca 2024 r. (piątek)

1200 - 1500

 

            Poza w/w terminami, zgłoszenia będą przyjmowane co dziennie  tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500 (pokój Nr 26 II piętro).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Artur Kłysz