Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na 2024 rok

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu na rok 2024.

Wnioski do projektu budżetu należy składać w formie pisemnej, wysyłając je do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub na adres e-mail: office@gminawysoka.pl

- w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2023 r.

Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu i nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w budżecie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

/-/ ARTUR KŁYSZ