Szanowni Rodzice, Uczniowie !!!

 

 

Informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2023 roku można składać wnioski, o  przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie  ukończył 18 roku życia, opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni sam na  siebie.

W roku szkolnym 2023/2024 miesięczna wysokość dochodu na osobę w  rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie  może być większa niż 600,00 zł netto.

Wnioski można pobierać i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka  przy Placu Powstańców Wielkopolskich 20/21 biuro nr 24, w  sekretariacie Urzędu, lub pobrać ze strony internetowej BIP Wysoka.

 

Burmistrz MiG Wysoka

Artur Kłysz