K O M U N I K A T   !!!

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że  w związku z opracowaniem dla terenu miasta i gminy Wysoka nowego „Planu Dystrybucji Preparatów ze stabilnym Jodem” podaje do wiadomości mieszkańcom miasta i gminy Wysoka wyznaczone PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK ZE STABILNYM JODEM.

Punkty te będą uruchamiane na wyraźny sygnał Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.

Komunikaty będą podawane do publicznej wiadomości poprzez SMS BRC, telewizję, prasę oraz media społecznościowe.

Proszę mieszańców o zapoznanie się z lokalizacją punktów  dystrybucji przypisanych do rejonów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

Artur Kłysz