Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka udostępnienia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego w obrębie gruntów wsi   Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka.