Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka udostępnienia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka