SKŁADY  OSOBOWE KOMISJI  RADY  MIASTA I GMINY  WYSOKA

KADENCJA 2018 – 2023

KOMISJA  ROLNICTWA,  LEŚNICTWA,  I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

1.     MAREK JÓŹWINA – Przewodniczący Komisji

2.     BEATA KLECZKA    Z-ca Przewod. Komisji

3.     JAN CIOŁEK

4.     PAULINA STRZAŁKA

4.     KAMILA NADOLNA

KOMISJA  OŚWIATY,  KULTURY,  SPRAW  SOCJALNYCH  I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO

1.     GRAŻYNA WRZASZCZAK – Przewodnicząca Komisji

2.     MAGDALENA PISZCZEK  Z-ca Przewod. Komisji

3.     EMILIA DEMBIŃSKA

4.     KRZYSZTOF KOWALSKI

5.     EWELINA LEWICZ

6.     JOANNA  SIODŁA

KOMISJA  BUDŻETOWO – GOSPODARCZA

1.     ŁUKASZ DYMITRUK – Przewodniczący Komisji

2.     EWELINA LEWICZ   Z-ca Przewod. Komisji

3.     STANISŁAW GRZYBOWSKI

4.     EMILIA DEMBIŃSKA

KOMISJA  REWIZYJNA

1.     KRZYSZTOF KOWALSKI  – Przewodniczący Komisji

2.     MAGDALENA PISZCZEK  Z-ca Przewod. Komisji

3.     BEATA  KLECZKA

4.     JAN  CIOŁEK

5.     GRAŻYNA WRZASZCZAK

KOMISJA  SKARG,  WNIOSKÓW  I  PETYCJI

1.     PAULINA STRZAŁKA – Przewodnicząca Komisji

2.     ŁUKASZ DYMITRUK – Z-ca Przewod. Komisji

3.     EDMUND FONFEREK

4.     JOANNA SIODŁA

KOMISJA STATUTOWA

1.     HENRYK STAŃCZYK – Przewodniczący Komisji

2.     EMILIA DEMBIŃSKA – Z-ca Przewod. Komisji