OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się w dniu 15 i 16 maja 2017 roku.

Wypłata stypendium nastąpi, po uprzednim przedłożeniu faktur na zakup artykułów szkolnych.

Decyzje o przyznaniu stypendium można odebrać w biurze nr 24, II piętro, w dniu 15 i 16 maja 2017 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej