Struktura ludności miasta i gminy Wysoka w latach 2011-2016

Lp.

Wyszczególnienie

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

1.

Liczba ludności ogółem

w tym miasto

6872

2754

6876

2771

6878

2785

6819

2739

6790

2739

6734

2697

2.

Ludność wg płci:

- kobiety

- mężczyźni

3403

3469

3412

3464

3423

3455

3399

3420

3382

3408

3365

3369

3.

Struktura wiekowa:

  • wiek produkcyjny

  • wiek poprodukcyjny

  • wiek przedprodukcyjny

4391

817

1664

4395

862

1619

4392

894

1592

4337

917

1565

4305

958

1527

4246

990

1498

4.

Przyrost naturalny:

  • urodzenia

  • zgony

  • przyrost naturalny

86

45

+41

98

57

+41

73

55

+18

79

73

+6

82

64

+18

73

60

+13