Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się w dniach:

- 30 listopada 2016 roku,

- 1 i 2 grudnia 2016 roku.

Wypłata stypendium nastąpi, po uprzednim przedłożeniu faktur na zakup artykułów szkolnych. Wartość zakupionych artykułów szkolnych musi być równa wartości przyznanego stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium można odebrać w biurze nr 24, II piętro.