OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 15 września 2016 roku upływa termin  składania wniosków na stypendium szkolne.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, biuro nr 24- II piętro.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                  /-/ Marek Madej