Wysoka, dn. 24.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Mieszkańcy

Miasta i Gminy Wysoka!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XXII/114/2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  z dniem 1 lipca 2016 roku ulegają zmianie stawki dotychczasowych taryf.

 

Stawki cen i opłat przedstawiają się następująco:

 

 

 

Stawka netto

Stawka brutto

stawka za 1 m3 wody

2,92 zł/m3

3,15 zł/m3

stawka za 1 m3 ścieków

5,64 zł/m3

6,09 zł/m3

opłata abonamentowa za wodę

1,95 zł/odb./m-c

2,11 zł/odb./m-c

opłata abonamentowa za ścieki

2,51 zł/odb./m-c

2,71 zł/odb./m-c

Taryfa obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku.