OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się  w dniu 10 i 11 maja 2016 roku.

Wypłata stypendium nastąpi, po uprzednim przedłożeniu faktur  na zakup artykułów szkolnych. Wartość zakupionych artykułów szkolnych musi być równa wartości przyznanego stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium można odebrać w biurze nr 24, II piętro, w dniu 10 i 11 maja 2016 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                    /-/ Marek Madej