HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH w 2016r.

TERMIN ZEBRANIA GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

29.02.2016 r.

godz. 11.00

WYSOCZKA

świetlica wiejska

29.02.2016 r.

godz. 18.00

TŁUKOMY

świetlica wiejska

01.03.2016 r.

godz. 19.00

JEZIORKI KOSZT.

świetlica RSP

02.03.2016 r.

godz. 18. 00

CZAJCZE

świetlica wiejska

03.03.2016 r.

godz. 18.00

WYSOKA MAŁA WYSOKA WIELKA

świetlica wiejska

04.03.2016 r.

godz. 18.00

RUDNA

NOWA RUDNA

świetlica wiejska

07.03.2016 r.

godz. 19.00

STARE

GMUROWO

świetlica OSP

09.03.2016 r.

godz. 18.00

MOŚCISKA KOSTRZYNEK

Szkoła

11.03.2016 r.

godz. 18.00

MŁOTKOWO

świetlica wiejska

14.03.2016 r.

godz. 19.00

BĄDECZ

SĘDZINIEC

świetlica wiejska

15.03.2016 r.

godz. 18.00

WYSOKA

Klub – POKUSA

16.03.2016 r.

godz. 18.00

KIJASZKOWO

świetlica wiejska

Wysoka, 19 lutego 2016 r.