OGŁOSZENIE

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się w dniu 19 i 20 maja 2014 roku  w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, II piętro.

Wypłata stypendium nastąpi, po uprzednim przedłożeniu faktur (wartość zakupionych artykułów musi być równa wartości przyznanego stypendium).

Decyzje o przyznaniu stypendium można odebrać w biurze nr 24,   II piętro.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                           /-/ Marek Madej