O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że w trakcie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku- „WYPRAWKA SZKOLNA” uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych.

W związku z powyższym ogłaszam dodatkowy nabór wniosków   o dofinansowanie zakupu podręczników:

1)    dla uczniów, którzy rozpoczynają w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach II, III i IV szkoły podstawowej,  w terminie od dnia 1 października do dnia 12 października 2012 roku.   Kryterium dochodowe nie może przekroczyć kwoty 456 zł dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym ,

2)    dla uczniów, którzy rozpoczynają w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I szkoły podstawowej,  terminie od dnia  1 listopada do dnia 12 listopada 2012 roku. Kryterium dochodowe nie może przekroczyć kwoty 539 zł dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym .

Wnioski składa się u dyrektora szkoły.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                            Marek Madej