Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-08-03 11:20:38 Adam Michniewicz Utworzenie
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "001 Sprawozdanie burmistrza 21.11.2018 - 11.12.2018" w pozycji nr 1
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "002 Sprawozdanie burmistrza 12.12.2018 - 29.12.2018" w pozycji nr 2
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "003 Sprawozdanie burmistrza 30.12.2018 - 30.01.2019" w pozycji nr 3
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "004 Sprawozdanie burmistrza 31.01.2019 - 27.02.2019" w pozycji nr 4
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "005 Sprawozdanei burmistrza 28.02.2019 - 27.03.2019" w pozycji nr 5
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "006 Sprawozdanie burmistrza 28.03.2019 - 24.04.2019" w pozycji nr 6
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "007 Sprawozdanie burmistrza 25.04.2019 - 03.06.2019" w pozycji nr 7
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "008 Sprawozdanie burmistrza 04.06.2019 - 26.06.2019" w pozycji nr 8
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "009 Sprawozdanie burmistrza 27.06.2019 - 28.08.2019" w pozycji nr 9
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "010 Sprawozdanie burmistrza 29.08.2019 - 30.09.2019" w pozycji nr 10
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "011 Sprawozdanie burmistrza 01.10.2019 - 21.10.2019" w pozycji nr 11
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "012 Sprawozdanie burmistrza 22.10.2019 - 26.11.2019" w pozycji nr 12
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "013 Sprawozdanie burmistrza 27.11.2019 - 16.12.2019" w pozycji nr 13
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "014 Sprawozdanie burmistrza 17.12.2019 - 30.12.2019" w pozycji nr 14
2021-08-03 11:21:16 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "015 Sprawozdanie burmistrza 31.12.2019 - 27.01.2020" w pozycji nr 15
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "016 Sprawozdanie burmistrza 28.01.2020 - 24.02.2020" w pozycji nr 16
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "017 Sprawozdanie burmistrza 25.02.2020 - 29.04.2020" w pozycji nr 17
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "018 Sprawozdanie burmistrza 30.04.2020 - 27.05.2020" w pozycji nr 18
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "019 Sprawozdanie burmistrza 28.05.2020 - 30.06.2020" w pozycji nr 19
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "020 Sprawozdanie burmistrza 01.07.2020 - 04.08.2020" w pozycji nr 20
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "021 Sprawozdanie burmistrza 05.08.2020 - 31.08.2020" w pozycji nr 21
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "022 Sprawozdanie burmistrza 01.09.2020 - 28.09.2020" w pozycji nr 22
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "023 Sprawozdanie burmistrza 29.09.2020 - 30.11.2020" w pozycji nr 23
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "024 Sprawozdanie burmistrza 01.12.2020 - 14.12.2020" w pozycji nr 24
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "025 Sprawozdanie burmistrza 15.12.2020 - 28.12.2020" w pozycji nr 25
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "026 Sprawozdanie burmistrza 29.12.2020 - 28.01.2021" w pozycji nr 26
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "027 Sprawozdanie burmistrza 29.01.2021 - 22.02.2021" w pozycji nr 27
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "028 Sprawozdanie burmistrza 23.02.2021 - 29.03.2021" w pozycji nr 28
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "029 Sprawozdanie burmistrza 30.03.2021 - 28.04.2021" w pozycji nr 29
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "030 Sprawozdanie burmistrza 29.04.2021 - 26.05.2021" w pozycji nr 30
2021-08-03 11:21:17 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "031 Sprawozdanie burmistrza 27.05.2021 - 30.06.2021" w pozycji nr 31
2021-08-03 11:21:24 Adam Michniewicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-08-03 11:21:49 Adam Michniewicz Aktualizacja
2021-08-11 15:03:48 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "032 Sprawozdanie burmistrza 01.07.2021 - 04.08.2021" w pozycji nr 32
2021-08-11 15:03:49 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-01-24 10:04:38 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "033 Sprawozdanie Burmistrza 05.08.2021 - 25.08.2021" w pozycji nr 33
2022-01-24 10:04:38 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "034 Sprawozdanie Burmistrza 26.08.2021 - 29.09.2021" w pozycji nr 34
2022-01-24 10:04:38 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "035 Sprawozdanie Burmistrza 30.09.2021-27.10.2021" w pozycji nr 35
2022-01-24 10:04:38 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "036 Sprawozdanie Burmistrza 28.10.2021 - 24.11.2021" w pozycji nr 36
2022-01-24 10:04:40 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-01-24 10:53:51 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "037 Sprawozdanie Burmistrza 25.11.2021 - 15.12.2021 " w pozycji nr 37
2022-01-24 10:53:51 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "038 Sprawozdanie Burmistrza 15.12.2021 - 27.12.2021 " w pozycji nr 38
2022-01-24 10:53:53 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-01-27 08:13:39 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "039 Sprawozdanie burmistrza 27.12.2021 - 26.01.2022" w pozycji nr 39
2022-01-27 08:13:41 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-03-29 14:49:22 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-06-23 20:10:54 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "040. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami od 27.01.2022 r. do 23.02.2022 r." w pozycji nr 40
2022-06-23 20:10:54 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "041. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 24.02.2022 r. do 30.03.2022 r." w pozycji nr 41
2022-06-23 20:10:54 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "042.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami od 31.03.2022 do 27.04.2022" w pozycji nr 42
2022-06-23 20:10:54 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "043. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami 28.04.2022 do 30.05.2022" w pozycji nr 43
2022-06-23 20:10:54 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "044. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami od 31.05.2022 do 23.06.2022 r" w pozycji nr 44
2022-06-23 20:10:57 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-07-13 09:32:54 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "045. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami od 24.06.2022 do 12.07.2022" w pozycji nr 45
2022-07-13 09:32:56 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-09-15 11:35:40 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "Realizacja uchwał Rady MIG Wysoka w okresie od 12.07.2022 r. do 15.09.2022 r." w pozycji nr 46
2022-09-15 11:35:45 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-12-14 09:00:00 Adam Michniewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Realizacja uchwał Rady MIG Wysoka w okresie od 12.07.2022 r. do 15.09.2022 r." na "046. Realizacja uchwał Rady MIG Wysoka w okresie od 12.07.2022 r. do 15.09.2022 r."
2022-12-14 09:00:00 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "047. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami, tj od 27.10.2022 r. do 14.12.2022 r. " w pozycji nr 47
2022-12-14 09:00:02 Adam Michniewicz Aktualizacja
2022-12-15 06:58:25 Adam Michniewicz Aktualizacja
2023-01-25 11:22:25 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "048. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami tj. od 30.12.2022 r. do 25.01.2023 r." w pozycji nr 48
2023-01-25 11:22:26 Adam Michniewicz Aktualizacja
2024-01-17 09:46:07 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "049 sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami tj. od 26.01.2023 r. do 22.03.2023 r." w pozycji nr 49
2024-01-17 09:46:07 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "050 sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami tj. od 23.03.2023 r. do 07.06.2023 r." w pozycji nr 50
2024-01-17 09:46:07 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "051 Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, tj. od 08.06.2023 r. do 28.06.2023 r." w pozycji nr 51
2024-01-17 09:46:07 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "052 sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami tj. od 29.06.2023 r. do 23.08.2023 r." w pozycji nr 52
2024-01-17 09:46:07 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "053 sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, tj. od 24.08.2023 r. do 27.09.2023 r." w pozycji nr 53
2024-01-17 09:46:07 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "054 Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, tj. od 28.09.2023 r. do 25.10.2023 r." w pozycji nr 54
2024-01-17 09:46:07 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "055 sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, tj. od 26.10.2023 r. do 13.12.2023 r." w pozycji nr 55
2024-01-17 09:46:08 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "056 sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, tj. od 14.12.2023 r. do 27.12.2023 r." w pozycji nr 56
2024-01-17 09:46:10 Adam Michniewicz Aktualizacja
2024-02-06 22:40:36 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "057 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza od 28.12.2023 - do 31.01.2024" w pozycji nr 57
2024-02-06 22:40:37 Adam Michniewicz Aktualizacja
2024-03-19 21:49:15 Adam Michniewicz Dodano załącznik o nazwie "058 Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami tj. od 01.02.2024 r. do 20.03.2024 r." w pozycji nr 58
2024-03-19 21:49:17 Adam Michniewicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij