INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 13 września 2019 r.

 Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Wysoka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 września 2019r. do godz.15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 6, 

- Nr 2, w liczbie 4, 

- Nr 3, w liczbie 2, 

- Nr 4, w liczbie 4, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 września 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Pile I

 

Daniel Jurkiewicz