INFORMACJA

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, wg harmonogramu:

Data

Godzina

Miejsce

12.09.2019 r. (czwartek)

1300 - 1500

 

sala narad

I piętro

stanowisko: urzędnik  wyborczy

13.09.2019 r. (piątek)

1100 - 1500

 

      Poza w/w terminami, zgłoszenia będą przyjmowane od 9.09.2019 r. do 13.09.2019 r., tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500 (pokój Nr 26 II piętro).

 

                                                                                        BURMISTRZ MIASTA I GMINY

                                                                                               /-/ ARTUR KŁYSZ