Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka od VII  kadencji dostępne są pod adresem :

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWysoka/tabBrowser/bags//2447/Uchwa%C5%82y-Rady-Miasta-i-Gminy-Wysoka