Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok.

Zgodnie z art. 78e ust. 1 i 89d ust. 1 ustawy o systemie oświaty ogłasza się aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów/wychowanków.

W związku z brakiem na terenie Miasta i Gminy Wysoka przedszkola publicznego, poniższą kwotę dotacji oraz liczbę uczniów/wychowanków ustalono zgodnie z art. 78a ust. 1 ustawy o systemie oświaty na podstawie najbliższej gminy prowadzącej przedszkole – Gmina i Miasto Krajenka.

Typ i rodzaj placówki

Podstawowa kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów/ wychowanków

Przedszkole niepubliczne

19.897,92 zł

250

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

/-/ mgr Marek Madej