1. Uchwała SO RIO w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej MiG Wysoka na 2012

2. Uchwała SO RIO w Poznaniu z dnia 4 stycznia w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kowty długu przez MiG Wysoka

3.Uchwała SO RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ustalonego w projekcie uchwały budżetowej MiG Wysoka na 2012

4. Uchwała SO RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Wysoka

5. Uchwała SO RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej MiG Wysoka na rok 2012

6. Uchwała RIO nr SO-0950_29_14_Pi_2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez MiG Wysoka wnioskowanej pozyczki

7. Uchwała RIO nr SO-0950_30_14_Pi_2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez MiG Wysoka wnioskowanej pozyczki

8. Uchwała RIO nr SO-0950_31_14_Pi_2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez MiG Wysoka wnioskowanego kredytu

10. Uchwała RIO nr SO-0953_13_14_Pi_2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Wysoka za pierwsze półrocze 2012 r

11. Uchwała RIO nr SO-0954/4/14/Pi/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2012 rok