SKŁAD RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
Kadencja 2006-2010

 Mantaj Dariusz – I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy

   Ignasiak Ireneusz - II Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy

Borucki Karol

Drożdż Dorota

Ciepłuch Ewelina

Falkowski Stanisław

Koniec Czesław

Kowalski Janusz

Krzyżosiak Witold

Maj Piotr

Ramusiewicz Jan

Smoliński Bogdan

Szalski Grzegorz

Troczyński Bronisław

Składy osobowe stałych komisji Rady Miasta i Gminy Wysoka
Kadencja 2006-2010

Komisja Rewizyjna

   Falkowski Stanisław - przewodniczący

   Maj Piotr - wiceprzewodniczący

   Ignasiak Ireneusz

   Krzyżosiak Witold

   Troczyński Bronisław

Komisja Rozwoju Gospodarczego

   Szalski Grzegorz – wiceprzewodniczący

   Maj Piotr

   Falkowski Stanisław

   Ramusiewicz Jan

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

   Mantaj Dariusz – przewodniczący

   Drożdż Dorota

   Ignasiak Ireneusz

   Krzyżosiak Witold

Komisja Rozwoju Gospodarczego

   Ciepłuch Ewelina – przewodniczący

   Koniec Czesław – wiceprzewodniczący

   Borucki Karol

   Kowalski Janusz

   Troczyński Bronisław