Oświadczenia majątkowe radnych znajdują się w zakładce ogólnej  - Oświadczenia majątkowe - http://bip.gminawysoka.pl/?c=230