WYKAZ

Przewodniczących Rad Sołeckich

 MIASTA I GMINY WYSOKA

KADENCJA 2019 - 2024

 

 

 

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko Przewodniczącej/ego Rady Sołeckiej

1.

Bądecz

Piotr Wójtowicz

 

2.

Czajcze

Jerzy Kowalski

 

3.

Jeziorki Kosztowskie

Monika Karnowska

4.

Kijaszkowo

Roman Widawski

 

5.

Młotkowo

Adrian Bełka

 

6.

Mościska

Izabela Sarnowska

 

7.

Rudna

Ewelina Martin

 

8.

Stare

Grzegorz Węgrzyn

 

9.

Tłukomy

Damian Budnik

 

10.

Wysoka  Mała

Tomasz Kaliski

 

11.

Wysoczka

Michał Koziarski

 

12.

Miasto Wysoka

Jan Stefen