W dniu 30.08.2010r. zakończyliśmy nabór na partnera do projektu „Nad poziomy wylatuj”.

W związku z przeprowadzoną w dniu 31.08.2010r. analizą złożonych wniosków wyłoniliśmy kandydata na partnera - stowarzyszenie LIGA OCHRONY PRZYRODY okręg w Pile. Następnie podpisaliśmy umowę o partnerstwie i w dniu 03.09.2010r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.