Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka dostępny jest w postaci pliku Acrobat Reader.

Załączniki do protokołu można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka w biurze nr 25