INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 10 maja 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Wysoka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 13 maja 2024 r. do godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 6,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 2,

- Nr 9, w liczbie 2,

- Nr 10, w liczbie 2,

- Nr 11, w liczbie 2,

- Nr 12, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Pile I

 

Mateusz Bartoszek