Wysoka, dnia 15.04.2024 r.

 

INFORMACJA

o zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie dokonano wyboru.

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko ds. księgowości budżetowej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej wpłynęła 1 oferta. Złożona aplikacja spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W toku postępowania rekrutacyjnego komisja stwierdziła, że kandydatka nie wykazała wystarczającej wiedzy i umiejętności gwarantujących wykonywanie obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku.

W związku z powyższym nabór na wolne stanowisko pracy zakończył się bez wyłonionego kandydata.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Artur Kłysz