Wysoka, dnia  11 kwietnia  2024 r.

 

 

 

 

                Zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wysoka, odbędzie się 
w dniu 18 kwietnia 2024 r., tj. czwartek o godz.   14.00 w sali posiedzeń  nr 17,  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Sprawy organizacyjne:

a)       powitanie członków komisji i  gości,

b)       stwierdzenie  prawomocności posiedzenia,

c)       przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok,

a)       zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

3.       Rozpatrzenie sprawozdania finansowego  z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok,

b)       zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

4.       Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za okres 2023 r.

5.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

6.       Dyskusja i wolne wnioski.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                          Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

                                                                                      

                                                                                       (-) Krzysztof  Kowalski