INFORMACJA

Powiatowej Komisji Wyborczej w Pile

z dnia 28 lutego 2024 r.

 

Wykonując postanowienia rozdziału I załącznika do uchwały 58/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Powiatowa Komisja Wyborcza w Pile podaje do publicznej wiadomości:

1.     Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Pile:

 

1)     Przewodnicząca Komisji                    - Beata Jowita Ksiądz

2)     Zastępca Przewodniczącej Komisji    - Krystyna Dumza

 

3)     Członkowie Komisji                            - Agata Szafran

- Andrzej Krzysztof Smolarski

- Dariusz Edmund Sokołowski

- Dorota Chudzińska

- Ewa Łucja Kubaczyk

- Joanna Kaufka

- Jolanta Danuta Borkowska

- Magdalena Barbara Zdanowicz – Bembnista

- Magdalena Ostojska

- Marek Makowski

- Marta Zuzanna Majtka

- Paulina Katarzyna Szczap

 

2.     Termin przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Powiatu w Pile:

 

1)     29 lutego 2024 r. (czwartek)             - od godz. 16:00 do 18:00

2)     1 marca 2024 r.   (piątek)                  - od godz. 12:00 do 14:00 i od 16:00 do 18:00

3)     2 marca 2024 r.   (sobota)                 - od godz. 12:00 do 14:00

4)     4 marca 2024 r.   (poniedziałek)        - od godz. 8:00 do 16:00

 

3.     Zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Powiatu w Pile Komisja przyjmować będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35, parter, pokój 11; tel. 67/21-09-305.

 

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Komisji Wyborczej

w Pile

 

/-/ Beata Jowita Ksiądz