Wysoka, dnia 24.11.2023 r.

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

 

Pan Jacek Piszczek

zam. w Wysoczce

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jacek Piszczek spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu    o naborze, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie.

Podczas II etapu postępowania rekrutacyjnego kandydat wykazał iż posiada wiedzę merytoryczną i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

           

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Artur Kłysz