INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka dotycząca bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że do dnia                         2 października 2023 r. do godz. 1500 mieszkańcy którzy posiadają stopień niepełnosprawności oraz Ci którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego.

Zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

1)     ustnie* pod numerem telefonu 67  2871004 w godzinach pracy urzędu,

2)     pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wysoka Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89 – 320 Wysoka na formularzu załączonym do ogłoszenia,

3)     lub w formie elektronicznej: office@gminawysoka.pl sekretarz@gminawysoka.pl na formularzu załączonym do ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

(-) Artur Kłysz

 

 

 

 

 

 

*osoby niepełnosprawne zgłaszające ustnie potrzebę transportu zobowiązane są do przedstawienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, najpóźniej do dnia składania wniosków tj. 2.10.2023 r., w formie skanu lub fotokopii na wyżej wskazany adres email