OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Udzielenie kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie pn: "Budowa hali

widowiskowo-sportowej w miejscowości Wysoka"

Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 21 maja 2010 roku przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i zostało opublikowane pod numerem 2010-064820