INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświatowych                  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Barbara Modrak

zam. Wysoka

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświatowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Po przeprowadzonym teście oraz rozmowie kwalifikacyjnej, komisja rekomenduje do zatrudnienia wyżej wymienioną kandydatkę, która posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac.

 

                                                                                             

Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                            (-) Artur Kłysz