ZPP-3412/09/09                                                                  Wysoka, dnia 16 grudnia 2009 roku

 

        Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka” dokonano następującego wyboru:  

Konsorcjum MAXI-STAR (PUHP MAXI-STAR Konstruktor ZPChr Tomasz Kaczmarek; MAXI STAR Sp z o.o)

Uścikówiec 4

64-600 Oborniki

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo – 100 pkt

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

1. Honco Polska Sp. z o.o. ul. Kanałowa 35, 40-748 Katowice

cena brutto: 4.013.800,00 zł, termin wykonania – 30.05.2011 r., gwarancja – 36 miesięcy, pkt - 89,37  

2.  Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o. ul. Francuska 4, 41-250 Katowice 

cena brutto: 3.635.600,00 zł, termin wykonania – 301.05.2011 r., gwarancja 36 miesięcy, pkt - 98,66  

3. ANTBUD Trzcianka, Krzysztof Antkowiak, ul. Kopernika 14, 64-980 Trzcianka  

cena brutto: 4.632.058,85 zł, termin wykonania – 30.05.2011 r., gwarancja 36 miesięcy, pkt - 77,44  

4. Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec  

cena brutto: 4.383.977,47 zł, termin wykonania – 30.05.2011 r., gwarancja 36 miesięcy, pkt - 81,82  

5. Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin,

cena brutto: 4..818.178,65 zł, termin wykonania – 30.05.2011 r., gwarancja 36 miesięcy, pkt - 74,45