Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję  LXII Nadzwyczajną  Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

      

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności  sesji.

3.    Przedstawienie wniosku Burmistrza  Miasta i Gminy Wysoka o zwołanie sesji  nadzwyczajnej.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wysoka na rok 2023.

6.    Zakończenie  LXII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

                                                                                                        

         

                                                      Przewodniczący

                                                    Rady Miasta i Gminy Wysoka

 

                                              (-)    Stanisław Grzybowski

 

 

 

Szczególy posiedzenia wraz z załącznikami pod adresem https://wysoka.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/4346/agenda