MIASTO I GMINA WYSOKA

INFORMUJE

 

     W związku z sezonem  zimowym, a tym samym pojawiającymi  się opadami   śniegu oraz  atakami zimy, które mogą  powodować  zawieje i zamiecie śnieżne, gołoledź oraz silne mrozy zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg poszczególnych kategorii. Na terenie Miasta i Gminy Wysoka znajdują się trzy kategorie dróg publicznych wg podziału na funkcje w sieci drogowej są to: drogi gminne, drogi powiatowe i droga wojewódzka.

 

I. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, chodników na terenie Miasta  i Gminy Wysoka odpowiada UMiG Wysoka a zobowiązanym do prowadzenia Akcji Zima jest:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

oraz dodatkowo Gmina wspomaga się firmami:

  1. PW EWA Andrzej Pawlaczyk w Osieku
  2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych  Pobórka Wielka

 

Osoby do kontaktu:

  1. Artur Kłysz - Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

             tel. 67  287 10 04 wew. 33 od 7:00 do 15:00, kom. 798 608 401

  1. Sylwia Szalska - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej       
      tel. 67  287 10 09 od 7:00 do 15:00  , kom.  603 652 688,  kom. 695 192 204
  2. Dorota Pfitzner – Inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej

             tel. 67  287 10 04 wew. 44 od 7:00 do 15:00

II. Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg powiatowych (PZD Piła):

1.    Artur Bąk –  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – tel. 538-475-688

2.    Adam Pawłowski – Inspektor ds. drogownictwa – tel. 604-782-577

3.    Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – tel. 67 349 08 81  od 7:30 do 15:30  

 

Do dróg powiatowych należą następujące odcinki:

§  Głubczyn – Stare – Rudna - Wysoka (droga 1060P) zawierająca w m. Wysoka ulicę Strzelecką, część Placu Powstańców Wielkopolskich przy urzędzie, ulicę Lubińskiego

§  Gmurowo – Stare (droga 1181P)

§  Rudna – Mościska – Grabówno (droga 1182P)

§  Wysoka – Wysoka Mała -  Grabówno (droga 1184P) zawierająca w m. Wysoka ulicę Św. Walentego

§  Czajcze – Młotkowo- Jeziorki Kosztowskie- Nieżychowo- Białośliwie (droga 1186P)

§  Kruszki – Kijaszkowo – Czajcze  – Wysoka (droga 1197P)

§  Kijaszkowo-Tłukomy- Kunowo- Łobżenica (1198P)

 

 

III. Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (RDW Złotów):
1. Jacek Arter – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie – tel. 601 981 416
2. Ireneusz Stawiszyński – Z-ca Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie – tel. 607 660 790 3. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  tel. zimowy 61 22 58 499.

 

Droga Wojewódzka DW190 relacji Krajenka – Wysoka – Margonin – Gniezno obejmująca:

  • na terenie miasta Wysoka ulice: Kościelna, Pocztowa, Plac Powstańców Wielkopolskich (część ulicy), Dworcowa będąca w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie,
  • na terenie gminy Wysoka przebiegająca przez miejscowości Bądecz – Sędziniec- Wysoka- Wysoczka

IV. Utrzymanie pozostałych dróg nie będących własnością powyższych zarządców należy do właściciela bądź do zarządcy nieruchomości (gruntu).

V. Za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych (chodnika) położonych wzdłuż nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297) odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do dróg dla pieszych. Nie jest to zadanie zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami za uchylanie się od odśnieżenia dróg dla pieszych (chodnika) przy swojej posesji, jej właściciel lub zarządca może być ukarany mandatem. Prosimy o ich  niezwłoczne odśnieżanie.

 

VI. Program Akcji Zima 2022/2023 w tym kategorie zimowego utrzymania dróg oraz wykaz dróg gminnych z kolejnością odśnieżania dostępny na stronie www.gminawysoka.pl - Miasto i Gmina Wysoka Samorządowy Portal Internetowy (zakładka:  Dla mieszkańca)

 

 

                                                                                 mgr  Artur Kłysz

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka